ആധുനിക വിവര സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഷയില്‍ പൊതു സമൂഹത്തിന് ഇസ്‌ലാമിന്റെ സന്ദേശമെത്തിക്കുക എന്നതാണ് D4media ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ഇതിന്നായി ഡിജിറ്റല്‍ മീഡിയയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. D4media നടപ്പാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ പ്രോജക്ടുകള്‍ (തഫ്ഹീമുല്‍ ഖുര്‍ആന്‍-www.thafheem.net, ഖുര്‍ആന്‍ ലളിതസാരം- www.lalithasaram.net, ഇസ്ലാം ഓണ്‍ലൈവ് www.islamonlive.in, ഖുര്‍ആന്‍ പഠനം- www.quranpadanam.islamonlive.in .... ) ശ്രദ്ധിക്കുന്നവര്‍ക്കിത് ബോധ്യമാവുന്നതാണ്. എഡിറ്റോറിയല്‍ വിഭാഗത്തിലും സാങ്കേതികമേഖലയിലുമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ശമ്പളത്തിനും മറ്റു അനുബന്ധ ചെലവുകള്‍ക്കുമായി സ്ഥിരം വരുമാന മാര്‍ഗമില്ലാത്തതിനാല്‍ ഇസ്‌ലാമിക പ്രബോധനത്തില്‍ തല്‍പരരായ ഉദാരമതികള്‍ അവരുടെ സകാത്-സ്വദഖ വിഹിതങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒരു വിഹിതം ഈ മഹദ് സംരഭത്തെ സഹായിക്കാന്‍ നീക്കിവെക്കണമെന്നപേക്ഷിക്കുന്നു.

info@d4media.in

+91 9946 666 139

ചെയര്‍മാന്‍
ഡി ഫോര്‍മീഡിയ

Account Details